İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Temel Bilgiler

Fon yönetiminde, kurumsal yönetişim yapısına sahip, konusunda deneyimli altyapı yatırım ve hizmet projelerini yürüten şirketlere yatırım yapılması, uzun dönemli ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip bu yatırımlar üzerinden hem uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi, hem de Türkiye’nin altyapı yatırımlarının finansmanına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 07.07.2017
Fonun Kodu Belli değil
Fon Toplam Net Değeri -
Fonun Birim Fiyatı (Referans Fiyat) (TRL) -
Fonun Son İşlem Birim Fiyatı (TRL) 1
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,50
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu