İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

Temel Bilgiler

Varlık dağılım kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları, uluslararası makro ekonomik göstergeler ile fınansal piyasa göstergelerinin birbiriyle ilişkilerinin kullanıldığı ve makine öğrenmesine dayalı bir yapıda çalışan “Stratejik Varlık Dağılım” modeli ile varlık sınıflarının normal eğiliminden sapmalarının tespit edildiği “Sinyal” modeli kullanılarak oluşturulmaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 14.12.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu FBV
Fon Toplam Değeri 13.143.853,58
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,297689
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,20 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Borsa Yatırım Fonları %60,40
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %15,15
Ters Repo %13,15
Kamu Borçlanma Araçları %11,30

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
9,10
7,29

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %2,50

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.