İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON
Temel Bilgiler
Varlık dağılım kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları, uluslararası makro ekonomik göstergeler ile fınansal piyasa göstergelerinin birbiriyle ilişkilerinin kullanıldığı ve makine öğrenmesine dayalı bir yapıda çalışan “Stratejik Varlık Dağılım” modeli ile varlık sınıflarının normal eğiliminden sapmalarının tespit edildiği “Sinyal” modeli kullanılarak oluşturulmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 14.12.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu FBV
Fon Toplam Değeri 12.811.541,36
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,177670
Fonun Standart Sapması -
Eşik Değerin Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,20 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
17,45
15,94
Eşik Değer
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %2,50
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.