İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fon yönetiminde, yapılan detaylı incelemeler sonucunda öngörülebilir gelir yapısı ve nakit akışı vaad eden altyapı yatırım ve hizmet projelerini yürüten şirketlere yatırım yapılması ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 27.11.2017
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IAG
Fon Toplam Net Değeri 258,224,003.49
Fonun Birim Fiyatı (Referans Fiyat) (TRL) 1.283138
Fonun Son İşlem Birim Fiyatı (TRL) -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.50 %
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 21.07.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
9.78
Eşik Değer
Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.