İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fon yönetiminde, kurumsal yönetim ilkelerine sahip, öngörülebilir gelir yapısı ve nakit akışı sunabilecek altyapı yatırım ve hizmet projelerini yürüten şirketlere yatırım yapılması ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 27.11.2017
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IAG
Fon Toplam Değeri 992.152.302,98
Fon Birim Fiyatı (TRL) 3,528365
Fon Risk Değeri 1
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,50 %

Varlık Dağılımı (%)

Diğer %81,38
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %16,06
Fon %2,56

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
3,75

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.