İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fon yönetiminde, kurumsal yönetim ilkelerine sahip, öngörülebilir gelir yapısı ve nakit akışı sunabilecek altyapı yatırım ve hizmet projelerini yürüten şirketlere yatırım yapılması ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 27.11.2017
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IAG
Fon Toplam Net Değeri 310,924,250.29
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.55037
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.50 %
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 05.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
14.90
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.