İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
Temel Bilgiler
Yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 itibarıyla yatırımcının anaparasının %107'sinin korunması, borsa ve/veya borsa dışından alınacak bir opsiyon ile altının ABD doları (USD) cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara TL cinsinden getiri sağlamayı hedefler.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 25.11.2019
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IAK
Fon Toplam Net Değeri 66,273,677.94
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.218551
Risk Değeri 0
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 500
En Az Satılabilir Pay Adedi 500
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 30.11.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
21.30
-
Eşik Değer
Karşılaştırma ölçütü yoktur.
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 0
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.