İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temel Bilgiler
Fon Portföyünün en az %80'i ile devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yatırımcılarına getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 17.12.2015
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu IAT
Fon Toplam Net Değeri 49,048,360.51
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.036717
Risk Değeri 2
*Fonun Standart Sapması 0.0006
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0.000474
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.75 %
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0.57
1.02
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.