İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Temel Bilgiler

Birikimlerini faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80'i ile devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 17.12.2015
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu IAT
Fon Toplam Değeri 179.861.979,71
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,050517
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,75 %

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Kira Sertifikaları (TL) %51,74
Özel Sektör Kira Sertifikaları %46,64
Katılma Hesabı (TL) %1,62

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10,95
6,73

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.