İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum kredi kartına sahip olan ve “Üstü Kalsın” veya “Fon Biriktiren” talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.

Üstü Kalsın Hizmetine İlişkin Detaylı Bilgi

Düzenli Alım Talimatıyla İlgili Detaylı Bilgi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 14.10.2011
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu IBK
Fon Toplam Değeri 79.820.442,94
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,028764
Fonun Standart Sapması 0,0003
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 13,86845
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,38 %
Fon Yöneticisi Barış Keskin

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
17,55
16,84
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%35 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 1
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.