İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temel Bilgiler

Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum kredi kartına sahip olan ve “Üstü Kalsın” veya “Fon Biriktiren” talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.

Üstü Kalsın Hizmetine İlişkin Detaylı Bilgi

Düzenli Alım Talimatıyla İlgili Detaylı Bilgi

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 14.10.2011
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu IBK
Fon Toplam Değeri 82.480.513,12
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,030740
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,38 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Borçlanma Araçları %80,78
Kamu Borçlanma Araçları %13,00
Borsa Para Piyasası %4,13
Ters Repo %2,09

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
5,74
7,18

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%35 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.