İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon portföyünün en az %80’ini devamlı olarak Kamu ve/ veya Özel sektör borçlanma Araçları’na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 14.10.2011
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu IBK
Fon Toplam Net Değeri 68,579,001.16
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.022647
Risk Değeri 2
*Fonun Standart Sapması 0.0003
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 13.86845
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.38 %
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0.64
0.78
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%35 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.