İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 19.09.2018
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IDF
Fon Toplam Değeri 523.458.870,65
Fon Birim Fiyatı (TRL) 15,669455
Fonun Standart Sapması -
Eşik Değerin Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
84,15
82,96
Eşik Değer
Fonun eşik değeri 90% BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi olarak belirlenmiştir.
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.