İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm - 100 ( XTUMY) endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 21.12.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IDH
Fon Toplam Değeri 63.728.462,52
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,077570
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 3,36 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
6,65
25,61
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.