İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, ulaştırma, taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 30.03.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IEV
Fon Toplam Değeri 19.551.363,01
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,960166
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %66,27
Hisse Senedi %23,51
Özel Sektör Borçlanma Araçları %5,00
Diğer %2,71
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %2,51

30.03.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-3,98
-3,28

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fon’un eşik değeri %65 S&P Transportation Select Industry FMC Capped (USD) NTR Index (SPTSCUN) + %15 BIST Ulaştırma Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD REPO (BRÜT) olarak belirlenmiştir.

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.