İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 22.01.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IID
Fon Toplam Net Değeri 90.950.599,70
Fon Birim Fiyatı (USD) 1,048591
Risk Değeri 4
Fonun Standart Sapması -
Eşik Değerin Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 100000
En Az Satılabilir Pay Adedi 100000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2020 - 05.05.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
3,72
0,32
Eşik Değer
Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur. Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’dir
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.