İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak; dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren yazılım/donanım şirketlerinin, dijital oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği cihazların donanım/yazılım üreticilerinin, dijital oyun alanında aktivite/organizasyon yapan şirketlerin, bu sektörü/şirketleri destekleyen ve bu sektöre/şirketlere girdi/hizmet/servis sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 04.05.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJB
Fon Toplam Değeri 101.434.740,65
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,469531
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %68,29
Özel Sektör Borçlanma Araçları %21,21
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %5,19
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %4,21
Diğer %1,10

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
2,66
-0,93

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%65 Solactive Video Games & Esports Endeksi + %15 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.