İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak; dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren yazılım/donanım şirketlerinin, dijital oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği cihazların donanım/yazılım üreticilerinin, dijital oyun alanında aktivite/organizasyon yapan şirketlerin, bu sektörü/şirketleri destekleyen ve bu sektöre/şirketlere girdi/hizmet/servis sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 04.05.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJB
Fon Toplam Değeri 115.270.555,63
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,446802
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
04.05.2021 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
44,68
39,90
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%65 Solactive Video Games & Esports Endeksi + %15 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.