İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak; dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren yazılım/donanım şirketlerinin, dijital oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği cihazların donanım/yazılım üreticilerinin, dijital oyun alanında aktivite/organizasyon yapan şirketlerin, bu sektörü/şirketleri destekleyen ve bu sektöre/şirketlere girdi/hizmet/servis sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 04.05.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJB
Fon Toplam Net Değeri 9.706.293,37
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,991662
Risk Değeri -
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
04.05.2021 - 05.05.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-
-
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%65 Solactive Video Games & Esports Endeksi + %15 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi