İŞ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 02.06.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJD
Fon Toplam Değeri 6.937.924,99
Fon Birim Fiyatı (USD) 1,005578
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 100.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 100.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
02.06.2021 - 18.06.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0,48
-0,21
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi