İŞ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 02.06.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJD
Fon Toplam Değeri 13.058.869,58
Fon Birim Fiyatı (USD) 1,014858
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 100.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 100.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %100,00

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
1,40
0,25

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.