İŞ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 02.06.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJD
Fon Toplam Değeri 10.784.906,97
Fon Birim Fiyatı (USD) 1,005552
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 100.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 100.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
02.06.2021 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0,47
0,33
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.