İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 20.05.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJZ
Fon Toplam Değeri 141.363.056,74
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,710168
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %65,62
Hisse Senedi %21,46
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %6,28
Ters Repo %4,86
Diğer %1,78

31.12.2021 - 29.06.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-0,27
1,04

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%65 Nasdaq CTA Cybersecurity Net Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.