İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
Temel Bilgiler
Fon, 13/11/2020 tarihi itibarıyla, yatırımcının anaparasının %107'sinin korunmasını ve borsa ve/veya borsa dışında alınacak opsiyon aracılığı ile eşit ağırlıklı olarak Amazon (AMZN US), Google (GOOGL US), Facebook (FB US), Tencent (TCEHY US), Paypal (PYPL US) şirketlerinin ABD’de işlem gören hisselerinden oluşan sepetin, ABD doları (USD) cinsi fiyat yükselişinden, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, katılım oranı kadar Türk lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 14.10.2019
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IKF
Fon Toplam Net Değeri 37,610,585.64
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.20764
Risk Değeri 0
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 500
En Az Satılabilir Pay Adedi
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 06.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
14.99
-
Eşik Değer
Karşılaştırma Ölçütü bulunmamaktadır
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 0
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.