IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 22.02.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IKL
Fon Toplam Net Değeri 8,714,913.73
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.020348
Risk Değeri -
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
22.02.2021 - 02.03.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
2.03
2.40
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%70 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return Endeksi +%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi +%10 BIST 100 Getiri Endeksi