İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 22.02.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IKL
Fon Toplam Değeri 249.593.880,77
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,912176
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)

31.12.2021 - 28.01.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-5,18
-4,23

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%70 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return Endeksi +%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi +%10 BIST 100 Getiri Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.