İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 18.03.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IKP
Fon Toplam Değeri 318.252.768,95
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,728912
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
18.03.2021 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
72,89
57,97
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%65 S&P Global Clean Energy Net Getiri Endeksi (USD) + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.