İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 18.03.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IKP
Fon Toplam Değeri 415.876.492,53
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,840143
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %73,72
Özel Sektör Borçlanma Araçları %21,48
Ters Repo %2,90
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1,90
Diğer %0,00

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
8,70
10,14

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%65 S&P Global Clean Energy Net Getiri Endeksi (USD) + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi