İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON
Temel Bilgiler
Yatırım dönemi sonu olan 29/06/2020 tarihi itibariyle yatırımcının anaparasının %117'sinin korunması,borsa ve/veya borsa dışından alınacak bir opsiyon ile Altının USD cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara TL cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 24.05.2019
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IOC
Fon Toplam Net Değeri 13,618,964.55
Fonun Birim Fiyatı (Referans Fiyat) (TRL) 1.053364
Fonun Son İşlem Birim Fiyatı (TRL) -
Risk Değeri 0
*Fonun Standart Sapması -
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 500
En Az Satılabilir Pay Adedi 500
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.50 %
Fon Yöneticisi Özgür Sungu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
24.05.2019 - 21.07.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
5.19
-
Eşik Değer
Karşılaştırma ölçütü yoktur.
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 0
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.