İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Temel Bilgiler

Fon porıföyünün tamamı devaınlı olarak. vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 09.06.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IOO
Fon Toplam Değeri 776.585.111,16
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,009271
En Az Alınabilir Pay Adedi 2.000.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,20 %

Varlık Dağılımı (%)

Ters Repo %54,61
Takasbank Para Piyasası %16,41
Mevduat (TL) %13,79
Özel Sektör Borçlanma Araçları %13,10
Diğer %2,09

09.06.2022 - 29.06.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0,93
0,86

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılaştırma ölçütü%5 BIST KYD DİBS 91 gün + %10 BIST KYD ÖSBA Sabit + %85 BIST KYD Repo (Brüt) olarak belirlenmiştir.