İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU
Temel Bilgiler
Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 06.04.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IOP
Fon Toplam Değeri 753.327.430,38
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,252068
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,90 %
Fon Yöneticisi Barış Keskin

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
16,88
17,84
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
“%5 BIST KYD DİBS 91 gün + %95 BIST KYD Repo Endeksi - Brüt”
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.