İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 27.01.2017
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IPI
Fon Toplam Net Değeri 7,910,704.36
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.566113
Risk Değeri 2
*Fonun Standart Sapması 0.0002
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 14.77653
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.01 %
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0.64
0.78
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%35 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %50 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.