İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fonun katılma paylarının alım satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılacak Fonlu Mevduat Hesabı aracılığıyla yapılabilmektedir.

Fonlu Mevduat Hesabına İlişkin Detaylı Bilgi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 27.01.2017
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IPI
Fon Toplam Net Değeri 3.983,13
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,641851
Risk Değeri 2
Fonun Standart Sapması 0,0002
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 14,77653
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,01 %
Fon Yöneticisi Barış Keskin

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2020 - 05.05.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-2,64
5,39
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%35 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %50 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.