İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Temel Bilgiler

Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Türk Kamu Kuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak Eurobondların getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı amaçlamaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 01.11.2016
Fon Devir Tarihi 01.11.2016
Fon Kodu IPV
Fon Toplam Değeri 1.288.077.845,54
Fon Birim Fiyatı (TRL) 18,924446
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları %49,52
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %44,90
Ters Repo %4,21
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1,21
Diğer %0,16

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
19,08
19,52

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksi USD (TL) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond Endeksi USD (TL)

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.