İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Temel Bilgiler
Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Türk Kamu Kuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak Eurobondların getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı amaçlamaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 01.11.2016
Fon Devir Tarihi 01.11.2016
Fon Kodu IPV
Fon Toplam Değeri 852.189.768,10
Fon Birim Fiyatı (TRL) 15,902746
Fonun Standart Sapması 0,0072
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 17,56360
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
78,51
82,96
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksi USD (TL) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond Endeksi USD (TL)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.