İŞ PORTFÖY BIST30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Temel Bilgiler
Fonun stratejisi, fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak takip edilen endeks kapsamındaki pay senetlerine yatırım yapmak suretiyle BİST 30 Endeksini (Fiyat Endeksi) takip etmektir. Hisse senedi piyasalarına yatırım yapmak ve BIST 30 endeksinin getirisine iştirak etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 22.05.2007
Fon Devir Tarihi 22.07.2015
Fon Kodu ISC
Fon Toplam Net Değeri 11,815,990.54
Fon Birim Fiyatı (TRL) 29.9139
Risk Değeri 6
*Fonun Standart Sapması 0.0100
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0.010013
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0.70 %
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 23.05.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-5.78
-5.99
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST Ulusal 30 Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.