İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI FONU

Temel Bilgiler

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 21.02.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IUZ
Fon Toplam Değeri 54.086.074,32
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,037259
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 100
En Az Satılabilir Pay Adedi 100
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,50 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Borçlanma Araçları %29,79
Mevduat (TL) %29,02
Ters Repo %21,65
Borsa Para Piyasası %14,85
Katılma Hesabı (TL) %4,69

21.02.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
3,73
3,76

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%5 BIST KYD DİBS 91 Gün +%10 BİST KYD ÖSBA Sabit + %60 BIST KYD Repo (Brüt) + %25 BİST KYD 1 Aylık Mevduat TL

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.