İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i BIST Temettü Endeksi içerisinde yer alan ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcılarına düzenli nakit temettü ödeyen ve temettü verimi yüksek şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Aktif yönetim stratejisi izleyecek olan fon, şirketlerin geçmiş temettü performansı ve gelecekteki temettü potansiyelini analiz ederek, temettü ödeme ve değer artışı anlamında getiri imkanları sunabilecek şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 12.05.1997
Fon Devir Tarihi 13.04.2015
Fon Kodu IYD
Fon Toplam Net Değeri 4,328,391.46
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.622472
Risk Değeri 6
*Fonun Standart Sapması 0.0093
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0.009492
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.50 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 21.07.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
15.99
17.29
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST TEMETTÜ ENDEKSİ + %5 BIST-KYD REPO (BRÜT)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.