İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; yenilenebilir enerji yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ortaklık paylarına, ihraç ettiği/edeceği kira sertifikalarına, İslami usullere uygun olarak ihraç edilmiş paya dönüştürülebilir/değiştirilebilir kıymetlerine ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 31.10.2019
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IYG
Fon Toplam Net Değeri 122,108,686.58
Fonun Birim Fiyatı (Referans Fiyat) (TRL) 1.017149
Fonun Son İşlem Birim Fiyatı (TRL) -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.00 %
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 31.03.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
1.71
Eşik Değer
Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.