İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; yenilenebilir enerji yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ortaklık paylarına, ihraç ettiği/edeceği kira sertifikalarına, İslami usullere uygun olarak ihraç edilmiş paya dönüştürülebilir/değiştirilebilir kıymetlerine ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 31.10.2019
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IYG
Fon Toplam Değeri 316.474.161,90
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,531608
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
44,89
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.