İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; yenilenebilir enerji yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ortaklık paylarına, ihraç ettiği/edeceği kira sertifikalarına, İslami usullere uygun olarak ihraç edilmiş paya dönüştürülebilir/değiştirilebilir kıymetlerine ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 31.10.2019
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IYG
Fon Toplam Değeri 418.791.308,23
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,877494
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Katılma Hesabı (Döviz) %99,54
Fon %0,43
Diğer %0,03

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
19,76

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.