İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON
Temel Bilgiler
Yatırım dönemi sonu olan 14/04/2021 tarihi itibarıyla yatırımcının anaparasının %105'inin korunması, borsa ve/veya borsa dışından alınacak bir opsiyon ile altının ABD doları (USD) cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara TL cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 13.03.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IZP
Fon Toplam Net Değeri 24,434,103.12
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.090119
Risk Değeri 0
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 500
En Az Satılabilir Pay Adedi 500
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
13.03.2020 - 30.11.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
9.01
-
Eşik Değer
[Katılım Oranı * ‘Maksimum (0;Minimum(Altının Amerikan Doları (USD) Cinsinden Ons Fiyatının Getirisi; Bariyer Seviyesi))] +%5’dir.
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 0
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.