İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Değişken piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen fon, sadece İş Bankası Özel Bankacılık Privia müşterileri tarafından alınabilir. Fon varlık dağılımı, izahnamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarından oluşturulabilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 06.03.2007
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TBP
Fon Toplam Değeri 52.003.786,88
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,050367
Fonun Standart Sapması 0,0013
Eşik Değerin Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1.000.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1.000.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,50 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
22,56
16,08
Eşik Değer
BİST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 3
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.