İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Fon piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun vadede reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 06.03.2007
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TBP
Fon Toplam Net Değeri 422,249,584.25
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.038212
Risk Değeri 3
*Fonun Standart Sapması 0.0013
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 14.07324
En Az Alınabilir Pay Adedi 1000000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1000000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.50 %
Fon Yöneticisi Özgür Sungu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0.55
0.54
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
BİST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 3
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.