İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon portföyünün en az %80’i özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü, orta ve uzun vadeli bir yatırım perspektifi ile yönetilmektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TBV
Fon Toplam Net Değeri 85,236,982.50
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.070834
Risk Değeri 2
Fonun Standart Sapması 0.0003
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 13.84415
En Az Alınabilir Pay Adedi 1000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.75 %
Fon Yöneticisi Barış Keskin

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 06.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
5.37
7.22
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %65 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.