İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı özel sektör borçlanma araçlarına yaparak orta vadede risksiz faiz oranları üzerinde getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılırken, kalan kısmında diğer sabit getirili yatırım araçlarına yer verilmektedir. Özel sektör borçlanma araçları yatırımları çoklu filtreleme yöntemi ile kredi riski değerlendirmeleri doğrultusunda seçilirken, portföy çeşitlendirmesi ile riskin dağıtılması hedeflenir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TBV
Fon Toplam Net Değeri 154,875,340.25
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.067572
Risk Değeri 2
*Fonun Standart Sapması 0.0003
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 13.84415
En Az Alınabilir Pay Adedi 1000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.75 %
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0.52
0.81
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %65 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.