İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temel Bilgiler

Fon portföyünün en az %80’i özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü, orta ve uzun vadeli bir yatırım perspektifi ile yönetilmektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TBV
Fon Toplam Değeri 144.704.763,98
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,093457
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,75 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Borçlanma Araçları %93,40
Özel Sektör Kira Sertifikaları %3,61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1,48
Diğer %0,76
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0,75

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
6,59
7,13

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%25 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %65 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT)

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.