İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TDG
Fon Toplam Değeri 125.621.603,34
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,144106
Fonun Standart Sapması 0,0079
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 18,28648
En Az Alınabilir Pay Adedi 5.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 5.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,50 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
71,04
70,19
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%70 BEMI Gelişmekte Olan Ülkeler Bono Endeksi + %20 Bloomberg EFFAS ABD Doları cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.