İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TDG
Fon Toplam Değeri 146.380.806,64
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,163963
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 5.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 5.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,50 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %52,99
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %31,61
Kamu Dış Borçlanma Araçları %5,50
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %5,14
Diğer %4,76

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10,32
4,78

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%70 BEMI Gelişmekte Olan Ülkeler Bono Endeksi + %20 Bloomberg EFFAS ABD Doları cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.