İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Temel Bilgiler

Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve etkin kullanımı ile emtia varlık gurubundan azami getiri hedeflenir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TGE
Fon Toplam Değeri 2.284.831.468,79
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,087490
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,50 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Borsa Yatırım Fonları %88,19
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %8,02
Kamu Dış Borçlanma Araçları %1,60
Ters Repo %1,15
Diğer %1,04

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
54,08
63,29

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%40 Bloomberg Endüstriyel Metaller Endeksi + %40 Bloomberg Enerji Endeksi + %15 Bloomberg Değerli Metaller Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.