İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temel Bilgiler
Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve etkin kullanımı ile emtia varlık gurubundan azami getiri hedeflenir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TGE
Fon Toplam Değeri 578.857.504,25
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,043618
Fonun Standart Sapması 0,0100
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 14,27190
En Az Alınabilir Pay Adedi 1.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,96 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 27.10.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
77,72
82,82
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%40 Bloomberg Endüstriyel Metaller Endeksi + %40 Bloomberg Enerji Endeksi + %15 Bloomberg Değerli Metaller Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.