İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temel Bilgiler

Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 13.07.1986
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI1
Fon Toplam Değeri 7.971.425.913,34
Fon Birim Fiyatı (TRL) 367,953210
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 2
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,42 %

Varlık Dağılımı (%)

Mevduat (TL) %36,28
Özel Sektör Borçlanma Araçları %26,44
Borsa Para Piyasası %15,94
Ters Repo %12,88
Diğer %8,46

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
6,04
5,91

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%85 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.