İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temel Bilgiler
Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 13.07.1986
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI1
Fon Toplam Değeri 8.306.861.201,92
Fon Birim Fiyatı (TRL) 342,822521
Fonun Standart Sapması 0,0002
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0,000216
En Az Alınabilir Pay Adedi 2
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,42 %
Fon Yöneticisi Barış Keskin

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
16,23
17,78
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%87 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %8 BIST-KYD ÖSBA Sabit
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 1
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.