İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetleri, hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile aracı kuruluş varantlarından oluşur. Aktif olarak yönetilen bu fon, büyüme ve sermaye kazancı sunma potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak, hisse senetlerinin getirilerinden yararlanmayı hedefler.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 14.03.1989
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI2
Fon Toplam Değeri 81.417.006,95
Fon Birim Fiyatı (TRL) 101,927234
Fonun Standart Sapması 0,0082
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 16,68430
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 3,36 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
27,25
30,88
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST-100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.