İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetleri ve endekslere dayalı vadeli işlem, hisse senetlerine dayalı varant ve opsiyon primlerinden oluşur. Aktif olarak yönetilen bu fon, büyüme ve sermaye kazancı sunma potansiyeli olan hisse senetlerine yatırım yaparak, hisse senedi piyasası ortalama getirilerinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 14.03.1989
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI2
Fon Toplam Net Değeri 49,485,249.69
Fon Birim Fiyatı (TRL) 67.400378
Risk Değeri 6
*Fonun Standart Sapması 0.0082
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 16.68430
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 3.36 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
7.33
7.61
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST-100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.