İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetleri, hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile aracı kuruluş varantlarından oluşur. Aktif olarak yönetilen bu fon, büyüme ve sermaye kazancı sunma potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak, hisse senetlerinin getirilerinden yararlanmayı hedefler.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 14.03.1989
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI2
Fon Toplam Değeri 134.829.020,10
Fon Birim Fiyatı (TRL) 128,532375
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 3,20 %

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %95,43
Borsa Para Piyasası %4,57

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
31,34
29,96

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST-100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.