İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temel Bilgiler

Fon, toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak İş Bankası İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinden seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 09.10.1988
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI3
Fon Toplam Değeri 437.646.348,19
Fon Birim Fiyatı (TRL) 202,140330
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %96,74
Borsa Para Piyasası %2,96
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0,30
Diğer %0,00

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
51,27
51,42

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 İştirak Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)