İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin değerlendirilmesine dayalı dinamik bir yönetim ile orta vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 04.06.1990
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI6
Fon Toplam Değeri 154.184.738,23
Fon Birim Fiyatı (TRL) 151,733198
Fon Risk Değeri 3
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Borçlanma Araçları %51,04
Özel Sektör Borçlanma Araçları %34,78
Diğer %5,04
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %4,93
Ters Repo %4,21

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10,15
5,45

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD DİBS ORTA + %20 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %20 BIST-KYD REPO (BRÜT)

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 3
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.