İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin değerlendirilmesine dayalı dinamik bir yönetim ile orta vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 04.06.1990
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI6
Fon Toplam Değeri 145.490.686,82
Fon Birim Fiyatı (TRL) 134,546299
Fonun Standart Sapması 0,0005
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 16,87046
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Barış Keskin

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
11,06
11,41
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%50 BIST-KYD DİBS ORTA + %20 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %20 BIST-KYD REPO (BRÜT)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.