İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinden seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 12.04.2000
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TIE
Fon Toplam Değeri 199.532.664,89
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,116731
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %93,12
Borsa Para Piyasası %6,88

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
31,89
32,27

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST 30 + %5 BIST-KYD Repo Brüt

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.