İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinden seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 12.04.2000
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TIE
Fon Toplam Net Değeri 38,857,367.15
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.054615
Risk Değeri 6
Fonun Standart Sapması 0.0095
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 13.34432
En Az Alınabilir Pay Adedi 1000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.90 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 05.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-10.72
-9.80
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST 30 + %5 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.