İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon Toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyü ağırlıklı ortalama vadesi en az 731 gün olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, para politikası uygulamaları ve makro ekonomik gelişmeler baz alınarak aktif olarak yönetilir ve uzun vadeli verim eğrisinin üzerinde getiri sunmayı hedefler.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 27.02.2004
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TIF
Fon Toplam Net Değeri 13,079,446.58
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.040543
Risk Değeri 4
*Fonun Standart Sapması 0.0028
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0.002178
En Az Alınabilir Pay Adedi 100000
En Az Satılabilir Pay Adedi 10000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.45 %
Fon Yöneticisi Doruk Ergun
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 23.05.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0.59
-0.03
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%83 BIST-KYD DİBS Tüm + %6 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %6 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %5 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.