İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temel Bilgiler

Fon, yatırımlarını kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun olup, fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 02.01.1992
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TIV
Fon Toplam Değeri 4.544.263.758,14
Fon Birim Fiyatı (TRL) 13,518547
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 5
En Az Satılabilir Pay Adedi 5
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,38 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Borçlanma Araçları %59,54
Kamu Borçlanma Araçları %30,51
Ters Repo %6,40
Mevduat (TL) %2,40
Diğer %1,15

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
5,38
7,18

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%35 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %50 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.