İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon, yatırımlarını kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun olup, fon portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 02.01.1992
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TIV
Fon Toplam Değeri 4.730.809.030,87
Fon Birim Fiyatı (TRL) 12,710562
Fonun Standart Sapması 0,0002
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 14,70411
En Az Alınabilir Pay Adedi 5
En Az Satılabilir Pay Adedi 5
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,38 %
Fon Yöneticisi Barış Keskin

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
14,61
16,84
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%35 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %50 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 1
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.