İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Kumbara Karma Fon, küçüklerin geleceğine yönelik olarak bugünden yatırım yapılmasına imkan sağlayan “birikim” amaçlı bir fondur. Fon toplam değerinin en az %20’si ile yurt içi hisse senetleri, en az %20’si ile de kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 28.05.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TKK
Fon Toplam Değeri 548.551.946,60
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,281965
Fonun Standart Sapması 0,0039
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 14,84017
En Az Alınabilir Pay Adedi 100
En Az Satılabilir Pay Adedi 100
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,74 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
25,88
26,37
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%20 BIST 30 + %30 BIST-KYD DİBS Orta + %20 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.