İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Temel Bilgiler
Fon, TL birikimlerini uzun vadede değerlendirmek isteyen, çevreye duyarlı, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fon’un yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılmaktadır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51’i devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 30.05.2008
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TMC
Fon Toplam Değeri 6.224.332,51
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,033587
Fonun Standart Sapması 0,0032
Eşik Değerin Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
20,19
16,15
Eşik Değer
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.