İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Fonun stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Fonun çevreye duyarlı ihraççıların menkul kıymetlerine yatırım yapma prensibine uygun olarak

• Yakın zamanda çevre kirliliği nedeni ile para cezası almış,
• Silah ve tütün mamülleri üreten
• Altın arama faaliyetinden bulunan

şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaz. Fon, BIST Sınai Endeksi ve BIST Hizmetler Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapması durumunda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olma koşulu arar. Fon, çevre sorunlarına duyarlı yatırımcılara uygun bir yatırım alternatifi olarak sunulmaktadır. Fon yönetim komisyonu TEMA Vakfı ile paylaşılmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 30.05.2008
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TMC
Fon Toplam Net Değeri 12,093,810.93
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.028777
Risk Değeri 4
*Fonun Standart Sapması 0.0032
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 18.58810
En Az Alınabilir Pay Adedi 1000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 3.36 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
4.11
3.65
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%30 BIST 30 Getiri + %40 BIST-KYD DİBS Orta + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.