İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temel Bilgiler

Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına Maksimum Hesap talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.

Maksimum Hesap Talimatı ile İlgili Detaylı Bilgi

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.03.2005
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TSI
Fon Toplam Değeri 3.387.091.165,60
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,051114
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,38 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Borçlanma Araçları %62,54
Kamu Borçlanma Araçları %26,26
Borsa Para Piyasası %5,36
Ters Repo %4,87
Diğer %0,97

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
5,58
7,18

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%35 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %50 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.