İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamında yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 02.01.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TTE
Fon Toplam Net Değeri 262,503,445.80
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.0881
Risk Değeri 6
*Fonun Standart Sapması 0.0095
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 18.55568
En Az Alınabilir Pay Adedi 5000
En Az Satılabilir Pay Adedi 5000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.90 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 26.05.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
35.57
41.36
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.