İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamında yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 02.01.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TTE
Fon Toplam Değeri 333.341.883,96
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,185729
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %96,40
Borsa Para Piyasası %3,60

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
3,10
3,72

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.