Duyurular
ILN - İş Portföy Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu yatırımcılarla buluşuyor. Talep Toplama Tarihi: 4 - 22 Aralık 2023
IJP

İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemeyecektir.

TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle Karşılaştırma Listemden Çıkar
Fon Toplam Değeri (TL)
256.634.645,29
Fon Kuruluş Tarihi
28.04.2021
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,00 %
Fon Birim Fiyatı (TL) 7.12.2023
2,895052
Fon Valörü
T+1 ALIM T+3 SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından
Fon Net Getiri %

% 73,47

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 78,88

%65 Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return Endeksi + %10 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Risk Seviyesi
6 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %58,54
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %14,25
Özel Sektör Borçlanma Araçları %11,3
Hisse Senedi %6,52
Diğer %9,39

Fon Grafikleri

Getiri Karşılaştırma (%)

Getiri gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için getiri hesaplanmamaktadır.

Fon Fiyatı

Fiyat gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için fon kuruluş tarihi sonrasındaki fiyatlar gösterilmektedir.

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73Hemen Arayın!