Duyurular
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ankara'da irtibat bürosu açma talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandı. Konuya ilişkin açıklama SPK bülteninde yer aldı.
IYR

İş Portföy Hedef Serbest Fon

Fon, mevcut mevduat faizi seviyelerinin üzerinde, istikrarlı getiri yaratma amacıyla ağırlıklı olarak TL cinsinden getiri sağlayan enstrümanlara yatırım yapmaktadır. Bunun yanı sıra para piyasalarında oluşan arbitraj imkanlarından faydalanmak amacıyla borçlanarak kaldıraçlı işlemler yapabilir. Fonun döviz cinsi varlıkları vadeli işlemlerle yönetilmektedir. Fon, piyasa koşulları ve portföy yönetimi beklentileri çerçevesinde aktif olarak yönetilir. Fon, birikimlerini orta uzun vadeli yatırım perspektifi ile değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Listeme Ekle Karşılaştırma Listemden Çıkar
Fon Toplam Değeri (TL)
239.372.891,65
Fon Kuruluş Tarihi
27.02.2015
Fon Devir Tarihi
14.05.2015
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,00 %
Fon Birim Fiyatı (TL) 18.07.2024
0,112517

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından
Fon Net Getiri %

% 26,78

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 31,72

Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi -TL + %2 olarak tanımlanmıştır.
Risk Seviyesi
5 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %32,17
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %27,3
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %22,25
Özel Sektör Borçlanma Araçları %17,44
Diğer %0,84

Fon Grafikleri

Getiri Karşılaştırma (%)

Getiri gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için getiri hesaplanmamaktadır.

Fon Fiyatı

Fiyat gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için fon kuruluş tarihi sonrasındaki fiyatlar gösterilmektedir.

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73Hemen Arayın!