Duyurular
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ankara'da irtibat bürosu açma talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandı. Konuya ilişkin açıklama SPK bülteninde yer aldı.
IJZ

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle Karşılaştırma Listemden Çıkar
Fon Toplam Değeri (TL)
854.639.822,24
Fon Kuruluş Tarihi
20.05.2021
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,00 %
Fon Birim Fiyatı (TL) 18.07.2024
6,714329
Fon Valörü
T+1 ALIM T+3 SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından
Fon Net Getiri %

% 28,34

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 32,38

%65 Nasdaq CTA Cybersecurity Net Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Risk Seviyesi
6 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %63,13
Hisse Senedi %33,83
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1,68
Ters Repo %1,36

Fon Grafikleri

Getiri Karşılaştırma (%)

Getiri gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için getiri hesaplanmamaktadır.

Fon Fiyatı

Fiyat gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için fon kuruluş tarihi sonrasındaki fiyatlar gösterilmektedir.

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73Hemen Arayın!