Genel Müdür
Tevfik Eraslan
Genel Müdür Yardımcısı
Elif Cengiz
Genel Müdür Yardımcısı
Nihan Özenç
Genel Müdür Yardımcısı
Emrah Yücel
Yönetim Kurulu Raportörlüğü Müdürü
Ahmet Ferdi Bağoğlu
Bilgi Teknolojileri Bölümü Müdürü
Mutlu Ekim
Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölümü Müdürü
Aylin Erdem
Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü Müdürü
Doruk Ergun
Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdürü
Hüseyin Gayde
Operasyon Bölümü Müdürü
Yeşim Gezen
Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölümü Müdürü
Turgut Keleş
Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi Bölümü Müdürü
Selim Kocaoğlu
Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Bölümü Müdürü
Neslihan Öksüz
Başekonomist
Nilüfer Sezgin
Mali ve İdari İşler Bölümü Müdürü
Mücella Topçu
Teftiş Birimi Kıdemli Müfettiş
Arzu Aydın
İç Kontrol Birimi Müdür Yardımcısı
Hilal Baş
Operasyon Bölümü Müdür Yardımcısı
Derya Deniz
Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı
Deniz Hayali Genç
Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı
Alper Gökpınar
Portföy Yönetimi İcra Birimi Müdür Yardımcısı
Pınar İnanöz
Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı
Ayşe İzat
Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı
Burcu Kepez
Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı
Barış Keskin
Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı
Mustafa Kemal Özmen
Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı
Özgür Sungu
Mali ve İdari İşler Bölümü Müdür Yardımcısı
Buket Üçelhan


Unvan ve Soyisme göre sıralama yapılmıştır.