İŞ PORTFÖY ROBOFON ATAK DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON)

Temel Bilgiler

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, piyasalardaki dalgalanmalara toleransı olan ve yatırımlarında yüksek riski tercih eden yatırımcılar için uygundur. Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 11.04.2018
Fon Devir Tarihi 07.05.2018
Fon Kodu IBB
Fon Toplam Değeri 342.670.420,20
Fon Birim Fiyatı (TRL) 3,027573
Fon Risk Değeri 4
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Varlık Dağılımı (%)

Ters Repo %27,57
Diğer %23,14
Fon %19,01
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %17,08
Kamu Borçlanma Araçları %13,20

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
16,78
7,09

Eşik Değer

Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri: KYD Mevduat Endeksi + %2