İŞ PORTFÖY ROBOFON ATAK DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON)
Temel Bilgiler
Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, piyasalardaki dalgalanmalara toleransı olan ve yatırımlarında yüksek riski tercih eden yatırımcılar için uygundur. Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 11.04.2018
Fon Devir Tarihi 07.05.2018
Fon Kodu IBB
Fon Toplam Değeri 133.411.842,66
Fon Birim Fiyatı (TRL) 2,518917
Fonun Standart Sapması -
Eşik Değerin Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
46,55
16,01
Eşik Değer
Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri: KYD Mevduat Endeksi + %2
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.