İŞ PORTFÖY ROBOFON ATAK DEĞİŞKEN FON (İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON)
Temel Bilgiler
Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir.Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilecektir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 11.04.2018
Fon Devir Tarihi 07.05.2018
Fon Kodu IBB
Fon Toplam Net Değeri 39,356,086.82
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1.459909
Risk Değeri 4
*Fonun Standart Sapması -
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2.00 %
Fon Yöneticisi Özgür Sungu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 26.05.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
4.50
3.47
Eşik Değer
Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri: KYD Mevduat Endeksi + %2
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.