İŞ PORTÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 08.06.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu ICK
Fon Toplam Değeri 398.766.755,91
Fon Birim Fiyatı (USD) 0,966572
En Az Alınabilir Pay Adedi 50.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 50.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları %92,01
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %7,99

08.06.2022 - 29.06.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-
-

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir