İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 08.03.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IHK
Fon Toplam Değeri 33.905.028,72
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,332681
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin

Varlık Dağılımı (%)
08.03.2021 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
33,27
21,45
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST TUM Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.