İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, yarı iletken üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 25.05.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJC
Fon Toplam Değeri 508.987.313,87
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,670799
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %66,05
Hisse Senedi %23,89
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %7,34
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1,76
Ters Repo %0,96

31.12.2021 - 29.06.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-10,15
-10,87

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%65 S&P Semiconductors Select Industry Net Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi