İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, yarı iletken üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 25.05.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJC
Fon Toplam Değeri 788.181.610,88
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,657367
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Huseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
31.12.2021 - 25.01.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-10,87
-10,44
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%65 S&P Semiconductors Select Industry Net Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.