İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemeyecektir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.04.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJP
Fon Toplam Değeri 183.468.347,80
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,404671
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Yabancı Menkul Kıymet %66,88
Özel Sektör Borçlanma Araçları %21,42
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %5,11
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %4,98
Ters Repo %1,61

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-6,85
-8,14

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%65 Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return Endeksi + %10 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.