İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, blockchain teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemeyecektir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 28.04.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IJP
Fon Toplam Değeri 76.158.088,44
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,137485
Fonun Standart Sapması -
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması -
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde

Varlık Dağılımı (%)
28.04.2021 - 27.10.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
13,75
18,30
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%65 Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return Endeksi + %10 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 5
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.